|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ ซุ้ม บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านช่องลม และหมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ ซุ้ม บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านช่องลม และหมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


           ตามที่เทศบาลตำบลช่องลม ดำเนินการจ้าง ให้ห้างร้านโอเคดิจิตอล โดยนายนายัชต์พงษ์ สุพรรณพจน์ ผู้รับจ้างดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ ซุ้ม บริเวณ หมู่ที่ ๑ บ้านช่องลม และหมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

             บัดนี้ ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ในวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ

             จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง หรือให้ข้อเสนอแนะ ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ  ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น


โพสต์โดย สมจิตต์ ชูปาน
เปิดอ่านจำนวน : 00073 ครั้ง