|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ประกาศรับสมัคร > รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๗)
 
ประกาศรับสมัคร
 
 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๗)
หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล
 

          เทศบาลตำบลช่องลม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๗)

          โดยกำหนดการยื่นใบสมัคร และเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่  ๑๕ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖ (เวลาราชการ) 

ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


โพสต์โดย
เปิดอ่านจำนวน : 00493 ครั้ง
   
ไฟล์เอกสาร
 file : 1 คลิกดูรายละเอียด
 file : 2 คลิกดูรายละเอียด