|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > แจ้งเข้าดำเนินการโครงการลงลูกรังพร้อมบดอัดจากศาลเจ้าพ่อเกาะกระบากถึงคลองมาบไทร
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

แจ้งเข้าดำเนินการโครงการลงลูกรังพร้อมบดอัดจากศาลเจ้าพ่อเกาะกระบากถึงคลองมาบไทร
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
 

               ตามที่เทศบาลตำบลช่องลม ดำเนินการจ้าง ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดีมงคลกำแพงเพชร  โดยวิเชียร ทับมงคล ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการลงลูกรังพร้อมบดอัดจากศาลเจ้าพ่อเกาะกระบากถึงคลองมาบไทรหมู่ที่ 4 บ้านปรือพันไถ โดยทำการลงลูกลังพร้อมบดอัด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนดและแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) เป็นเงิน 318,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 111/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

                บัดนี้ ผู้รับจ้างได้แจ้งเข้าดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

               เทศบาลตำบลช่องลม  จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


โพสต์โดย ปุณณภา น้อยพงษ์
เปิดอ่านจำนวน : 00060 ครั้ง