|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลช่องลมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลช่องลมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563
หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลช่องลม ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกาย "เสื้อเหลือง" ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน

 เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค.63 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

 จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค.63

 เชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง (ตามความสมัครใจ) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.63 เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน

 เชิญชวนผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนชาวตำบลช่องลม ร่วมกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 268 ต้น ปลูก ณ พื้นที่ในตำบลช่องลม /ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำกิจกรรม 5 ส /ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 


โพสต์โดย Aministrator
เปิดอ่านจำนวน : 00046 ครั้ง