|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบัฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบัฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
 

โพสต์โดย ปุณณภา น้อยพงษ์
เปิดอ่านจำนวน : 00029 ครั้ง
   
ไฟล์เอกสาร
 file : 1 คลิกดูรายละเอียด
 file : 2 คลิกดูรายละเอียด
 file : 3 คลิกดูรายละเอียด