|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > ขอเชิญร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

ขอเชิญร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


               เทศบาลตำบลช่องลม ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพี่น้องประชาชนชาวตำบลช่องลม เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  68  พรรษา  28 กรกฎาคม 2563

               เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่  24  กรกฎาคม  2563  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม ตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้

 

 หมายเหตุ : การแต่งกายเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัย ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และเว้นระยะห่าง

 


โพสต์โดย Aministrator
เปิดอ่านจำนวน : 00200 ครั้ง
   
ไฟล์เอกสาร
 file : 1 คลิกดูรายละเอียด กำหนดการ