|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > เทศบาลตำบลร่วมงานพิธีในวันปิยมหาราช
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

เทศบาลตำบลร่วมงานพิธีในวันปิยมหาราช
หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล
 

ว่าที่ร.ต. จิรพัฒน์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลช่องลมนำคณะพนักงานและลูกจ้างร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลานกระบือ


โพสต์โดย Aministrator
เปิดอ่านจำนวน : 00464 ครั้ง