|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ประกาศรับสมัคร > รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
 
ประกาศรับสมัคร
 
 

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


          ด้วยเทศบาลตำบลช่องลม  อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลช่องลม  จำนวน  1  อัตรา  

          ในการนี้  เทศบาลตำบลช่องลม  จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลช่องลม  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม  2559  ในวันและเวลาราชการ พร้อมเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ จำนวน 400  บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร. 0-5574-1666-7 ต่อ 100


โพสต์โดย
เปิดอ่านจำนวน : 00522 ครั้ง
   
ไฟล์เอกสาร
 file : 1 คลิกดูรายละเอียด