|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > ขอเชิญร่วมโครงการวัคซีนใจ ป้องกันภัยและการตั้งครรภ์วัยรุ่น
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
 

ขอเชิญร่วมโครงการวัคซีนใจ ป้องกันภัยและการตั้งครรภ์วัยรุ่น
หน่วยงาน : กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


                ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องลม จะดำเนิน "โครงการวัคซีนใจ ป้องกันภัยและการตั้งครรภ์วัยรุ่น" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลช่องลม  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                  1. เพื่อส่งเสริมการได้รับความรู้ด้านเพศศึกษาในวัยรุ่น 

                  2. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เพศศึกษาในวัยรุ่นและครอบครัว

                  3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่นโดยสร้างทักษะ "ปฏิเสธ"

                  4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันปัญหาท้องก่อนวัยอันควรในทุกระดับ และทุกภาคส่วน

โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม จำนวน 41,280.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

             จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

       


โพสต์โดย Aministrator
เปิดอ่านจำนวน : 00266 ครั้ง