|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 855
หน้า 1 / 86 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 17 ตุลาคม 2561/15:02:17
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 ตุลาคม 2561/13:25:39
แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ ซุ้ม บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านช่องลม และหมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 ตุลาคม 2561/15:46:19
สรุปรายงานการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 ตุลาคม 2561/10:56:37
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น(สายงานผู้ปฏิบัติ)เทศบาลประชาสุขสันต์  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 ตุลาคม 2561/15:04:21
แจ้งกำหนดการออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 28 กันยายน 2561/14:59:08
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 6 กันยายน 2561/16:04:41
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 6 กันยายน 2561/14:30:58
การโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 กันยายน 2561/10:09:18
ยุบเลิกฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 27 สิงหาคม 2561/12:35:06
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 855
หน้า 1 / 86 ถัดไป หน้าสุดท้าย