|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 983
หน้า 1 / 99 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 มกราคม 2563/13:54:17
ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส1 ปี2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 มกราคม 2563/16:40:06
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 20 มกราคม 2563/13:52:34
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ปี2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 20 มกราคม 2563/13:50:01
ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส1 ปี2563 กองสวัสดิการสังคม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 มกราคม 2563/13:58:32
มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยช่วงฤดูเก็บเกี่ยว  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 มกราคม 2563/11:27:18
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการ และสายงานประเภททั่วไป ที่ว่าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 ธันวาคม 2562/09:27:16
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 ธันวาคม 2562/11:01:15
หนังสือเชิญและระเบียบฟุตซอลชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่2 ประจำปี2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 6 พฤศจิกายน 2562/14:10:28
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบที่1 ประจำปี2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 พฤศจิกายน 2562/11:01:18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2562  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 983
หน้า 1 / 99 ถัดไป หน้าสุดท้าย