|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1002
หน้า 1 / 101 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 เมษายน 2563/15:00:22
ประกาศ เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองคลัง
โฟส : 2 เมษายน 2563/09:37:55
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ชาวต่างประเทศ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 20 มีนาคม 2563/14:48:35
มาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 มีนาคม 2563/15:23:26
ประกาศ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ภาคเรียนที่ 1/2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 มีนาคม 2563/15:33:54
ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 มีนาคม 2563/14:26:21
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 กุมภาพันธ์์ 2563/14:23:19
ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 25 กุมภาพันธ์์ 2563/13:14:48
ประกาศ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 กุมภาพันธ์์ 2563/10:21:42
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด จากคลองสามปัก ถึงบ้านนายเชิด นิ่มนวล(2)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 14 กุมภาพันธ์์ 2563/14:54:37
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการลงลูกรังพร้อมบดอัดจากศาลเจ้าพ่อเกาะกระบากถึงคลองมาบไทร  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1002
หน้า 1 / 101 ถัดไป หน้าสุดท้าย