|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 236
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 24 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 กรกฏาคม 2561/17:07:42
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE สายป่าสัก หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 กรกฏาคม 2561/18:03:34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 28 มิถุนายน 2561/12:48:28
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 เมษายน 2561/13:04:58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 7 มีนาคม 2561/14:32:06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 4 ตุลาคม 2560/09:25:57
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2560  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 12 กรกฏาคม 2560/14:56:33
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 มิถุนายน 2560/09:48:37
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 7 มิถุนายน 2560/16:04:27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 กุมภาพันธ์์ 2560/11:46:32
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 236
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 24 ถัดไป หน้าสุดท้าย