|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 271
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 28 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 11 มิถุนายน 2562/10:59:55
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 11 มิถุนายน 2562/10:57:19
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 มิถุนายน 2562/08:32:26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 พฤษภาคม 2562/16:36:22
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง จากบ้านนางกรณิการ์ กล่อมเสียง ถึงถนนลาดยางสายลานกระบือ-ลานตาบัว  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 พฤษภาคม 2562/16:30:10
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากบ้านนางฉลวย ถึงคลองหร่ายปากเสี้ยม หมู่ที่1 บ้านช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 17 พฤษภาคม 2562/15:01:13
ประกวดราคาจ้างเลขที่8/2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองคลัง
โฟส : 2 พฤษภาคม 2562/13:45:23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 เมษายน 2562/15:19:15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562 โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บริเวณสระหนองใหญ่  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 เมษายน 2562/08:42:17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 6 มีนาคม 2562/14:06:44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 271
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 28 ถัดไป หน้าสุดท้าย