|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ประกาศรับสมัคร
 
ประกาศรับสมัคร
 

 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 4 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 ธันวาคม 2561/09:06:53
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการจากหน่วยงานประเภทอื่น อบต.ปางตาไว  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 ธันวาคม 2561/09:04:03
รับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.จันทิมา  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 ธันวาคม 2561/08:58:52
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สายงานปฏิบัติและสายงานผู้บริหาร  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 25 ตุลาคม 2561/14:32:54
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ประจำปีการศึกษา 2561  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 ตุลาคม 2561/16:16:28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 ตุลาคม 2561/13:23:16
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บึงทับแรต  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 ตุลาคม 2561/09:19:30
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 กุมภาพันธ์์ 2561/14:54:48
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ประจำปีการศึกษา 2561  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 มกราคม 2561/20:06:08
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 29 ธันวาคม 2559/08:56:02
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 4 ถัดไป หน้าสุดท้าย