|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ประกาศรับสมัคร
 
ประกาศรับสมัคร
 

 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 4 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 7 กรกฏาคม 2559/14:17:20
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 ตุลาคม 2558/11:54:12
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 ตุลาคม 2558/14:44:31
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ 7)  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 กรกฏาคม 2558/12:43:16
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 ตุลาคม 2557/11:26:48
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 7 กรกฏาคม 2557/11:58:27
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 มิถุนายน 2557/13:36:15
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 เมษายน 2557/16:53:23
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 4 เมษายน 2557/16:33:24
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8)  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 4 เมษายน 2557/16:31:10
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 4 ถัดไป หน้าสุดท้าย