|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 86 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 14 พฤศจิกายน 2561/09:26:41
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 พฤศจิกายน 2561/14:18:30
ีรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 พฤศจิกายน 2561/14:05:27
ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 พฤศจิกายน 2561/13:51:43
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 พฤศจิกายน 2561/15:19:27
ลิงค์และคิวอาร์โคดสำหรับตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/14:20:56
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 ตุลาคม 2561/13:48:44
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาเทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 ตุลาคม 2561/09:35:29
ขอเชิญประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปีงบประมาณ 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 ตุลาคม 2561/14:10:27
รายงานการเงินประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 17 ตุลาคม 2561/15:02:17
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 86 ถัดไป หน้าสุดท้าย