|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 86 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 สิงหาคม 2561/14:17:46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 31 กรกฏาคม 2561/13:58:05
แจ้งกำหนดการออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 กรกฏาคม 2561/17:49:03
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 กรกฏาคม 2561/19:00:26
ขอเชิญผู้ปกครองเด็กแรกเกิด-6ปี เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก 0-6 ปี  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 กรกฏาคม 2561/18:51:33
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 กรกฏาคม 2561/20:05:27
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 กรกฏาคม 2561/15:21:02
ประกาศสภาเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 กรกฏาคม 2561/16:39:45
ประกาศคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร พ.ศ. 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 4 กรกฏาคม 2561/13:47:21
ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 กรกฏาคม 2561/19:26:14
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งาน ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 86 ถัดไป หน้าสุดท้าย