|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 86 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 มกราคม 2562/08:58:29
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 18 มกราคม 2562/13:27:09
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 4 มกราคม 2562/13:19:29
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 18 ธันวาคม 2561/14:59:59
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 6 ธันวาคม 2561/09:48:24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 พฤศจิกายน 2561/14:15:00
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 20 พฤศจิกายน 2561/13:05:59
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 พฤศจิกายน 2561/09:35:12
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 14 พฤศจิกายน 2561/15:35:23
คำสั่ง เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการต่างๆของเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 14 พฤศจิกายน 2561/14:07:53
แจ้งรายชื่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 86 ถัดไป หน้าสุดท้าย