|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

 รายการ 231 ถึง 236 จากทั้งหมด 236
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 24 / 24

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:15:30
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณนานา  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:16:12
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน จา  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 18 มีนาคม 2556/10:12:58
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายช่องลม-ประชา  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:19:20
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:20:04
ประกาศ สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:22:24
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนางฉวี เจนจบ ถึงถนนสายลานกระบือ-ลานตาบัวฯ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:24:55
เทศบาลตำบลช่องลมประกาศสอบราคาจ้าง 5 โครงการ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 28 มกราคม 2556/14:49:54
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จากคลองลานตาช้าง ถึงคลองนานายน้อย หมู่ที่ 1 บ้านช่องล  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 28 มกราคม 2556/14:48:13
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน ผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายลอ อุดมสุข หมู่ที่ 1 บ้านช่  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 28 มกราคม 2556/14:46:15
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลานกระบือ-ลานตาบัว  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 231 ถึง 236 จากทั้งหมด 236
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 24 / 24