|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

 รายการ 231 ถึง 236 จากทั้งหมด 236
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 24 / 24

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 8 พฤษภาคม 2556/11:33:47
ประกาศ ผลสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/15:21:02
ประกาศ ผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E๔/๒๕๕๖)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/15:21:28
ประกาศ ผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E๓/๒๕๕๖)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:06:05
ประกาศ ผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E๒/๒๕๕๖)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 เมษายน 2556/09:20:32
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E๑/๒๕๕๖)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 เมษายน 2556/09:23:15
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 เมษายน 2556/14:20:40
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 18 เมษายน 2556/10:37:59
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๒๕๕๖  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:12:02
ประกาศ ผลสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 4 เมษายน 2556/16:39:26
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2556  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 231 ถึง 236 จากทั้งหมด 236
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 24 / 24