|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

 รายการ 271 ถึง 271 จากทั้งหมด 271
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 28 / 28

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:35:49
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:36:22
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:39:15
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๒๕๕๖  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:37:25
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกศกาสร และโ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:45:58
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 พฤศจิกายน 2555/13:12:54
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:49:53
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองคลัง
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:52:10
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบโรงเรียนผลิตปุ๋ยชีวภาพพร้อมป้  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 271 ถึง 271 จากทั้งหมด 271
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 28 / 28