|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ประกาศรับสมัคร
 
ประกาศรับสมัคร
 

 รายการ 31 ถึง 36 จากทั้งหมด 36
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 4 / 4

ประกาศรับสมัคร : กองการศึกษา
โฟส : 12 พฤษภาคม 2556/19:58:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ(ครู)  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองการศึกษา
โฟส : 4 พฤษภาคม 2556/16:00:21
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ(ครู)  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 เมษายน 2556/15:30:34
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (ครู)  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 เมษายน 2556/15:30:06
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:08:59
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:14:00
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:17:33
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 มกราคม 2556/16:09:19
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:46:31
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นฯ  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:51:26
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารฯ  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 31 ถึง 36 จากทั้งหมด 36
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 4 / 4