|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ประกาศรับสมัคร
 
ประกาศรับสมัคร
 

 รายการ 31 ถึง 36 จากทั้งหมด 36
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 4 / 4

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 ตุลาคม 2556/15:53:32
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย (จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกท้ายลาด)  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 4 กรกฏาคม 2556/18:07:21
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 4 กรกฏาคม 2556/17:35:36
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๗)  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โฟส : 24 มิถุนายน 2556/15:26:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อทำงานจ้างเหมาบริการ  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 มิถุนายน 2556/16:06:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อทำงานจ้างเหมาบริการ  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 พฤษภาคม 2556/09:24:14
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 พฤษภาคม 2556/16:11:19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองการศึกษา
โฟส : 12 พฤษภาคม 2556/19:58:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ(ครู)  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองการศึกษา
โฟส : 4 พฤษภาคม 2556/16:00:21
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ(ครู)  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 เมษายน 2556/15:30:34
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (ครู)  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 31 ถึง 36 จากทั้งหมด 36
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 4 / 4