|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

 รายการ 851 ถึง 854 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 86 / 86

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 กันยายน 2556/17:28:52
ประชาสัมพันธ์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 กันยายน 2556/16:23:12
ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานกองช่าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 กันยายน 2556/16:22:52
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือบริการประชาชน การชำระภาษีท้องถิ่น  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 กันยายน 2556/16:21:35
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศุูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 กันยายน 2556/16:14:59
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 กันยายน 2556/16:06:53
สายด่วนคนพิการในการขอรับการช่วยเหลือหมายเลข  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 กันยายน 2556/13:10:12
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณนานางสาวมาไล โตนาราง หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 กันยายน 2556/13:17:11
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 สิงหาคม 2556/16:36:00
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์และแกนนำสุขภาพครอบครัว  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 สิงหาคม 2556/16:00:05
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณนานายมี ปานทิพย์ หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 851 ถึง 854 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 86 / 86