|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

 รายการ 851 ถึง 854 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 86 / 86

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 18 มีนาคม 2556/10:05:07
การแจ้งเข้าดำเนินงานโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากคลองลานตาช้าง ถึงคลองนานายน้อย หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 มีนาคม 2556/21:04:14
ขอเชิญประชาชนนำรถตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้นฟรี  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:20:50
ประกาศ เรื่องการใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:21:33
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 มีนาคม 2556/19:34:44
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน ผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายลอ อุดมสุข หมู่ที่ 1  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 มีนาคม 2556/19:30:29
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลานกระบือ-ลานตาบัวฯ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 มีนาคม 2556/17:40:03
การแจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 มีนาคม 2556/18:15:00
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช่องลม (งวด 3)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 กุมภาพันธ์์ 2556/18:35:34
กำหนดการออกบริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน นอกสถานที่  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 กุมภาพันธ์์ 2556/16:49:01
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช่องลม (งวด 2)  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 851 ถึง 854 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 86 / 86