|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

 รายการ 851 ถึง 854 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 86 / 86

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 6 พฤศจิกายน 2555/17:20:24
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล,โรงอาหารพร้อมเสาธงบริเวณโรงเรียนเทศบาลช่องลม หมู่ที  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:49:13
แจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับการรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:47:56
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองสวัสดิการสังคม
โฟส : 9 ตุลาคม 2555/20:45:07
กำหนดการออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนตุลาคม 2555  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 ตุลาคม 2555/20:45:54
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 851 ถึง 854 จากทั้งหมด 854
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 86 / 86