|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > โครงการภายในเทศบาล
 
 

 รายการ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
หน้า 1 / 1


องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน

เทศบาลตำบลช่องลม
 
เบอร์โทรศัพท์
: 0-5574-1666-7 ต่อ 141
เบอร์โทรสาร
: 0-5574-1670
รายละเอียดหน่วยงาน


โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

หมู่ที่ 6 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 
เบอร์โทรศัพท์
: 0-5574-1666-7 ต่อ 172
เบอร์โทรสาร
: 0-5574-1670
รายละเอียดหน่วยงาน


เทศบาลคาร์บอนต่ำ

เทศบาลตำบลช่องลม
 
เบอร์โทรศัพท์
: 0-5574-1666-7
เบอร์โทรสาร
: 0-5574-1670
รายละเอียดหน่วยงาน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลช่องลม
 
เบอร์โทรศัพท์
: 055 741 666 ต่อ 142
เบอร์โทรสาร
:
รายละเอียดหน่วยงาน


 รายการ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
หน้า 1 / 1