|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > โครงการภายในเทศบาล > โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 
 

โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   
สถานที่ตั้ง
: หมู่ที่ 6 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5574-1666-7 ต่อ 172
เบอร์โทรสาร
: 0-5574-1670

  รายละเอียดโครงการ

          โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ(Organic Fertiliser Factory) ของเทศบาลตำบลช่องลม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสภาวะโลกร้อนและเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว  โดยเริ่มจากประชาชนทั้งที่มีอาชีพเกษตรกรและอาชีพอื่นต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การเผาฟางข้าวนำไปสู่มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงนำไปสู่ความคิดริเริ่ม นำฟางข้าวมาเข้ากระบวนการทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ แทนที่จะทำการเผา ด้วยการส่งฟางข้าวให้กับโรงงานผลิตปุ๋ย  นอกจากนั้น ด้วยคุณสมบัติของปุ๋ยชีวภาพร้อยเปอร์เซนต์ ช่วยรักษาหน้าดินและสภาพของดินให้สมบูรณ์ ลดการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูก ช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย 

โรงงานปุ๋ยชีวภาพได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  และเทศบาลได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เรียบง่ายและสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นป้อนเข้าสู่โรงงานเป็นหลัก 

 

จำหน่ายปุ๋ยในราคาถูกให้กับเกษตรกรภายในตำบลช่องลม และขยายตลาดไปสู่ภาคครัวเรือนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่มีขนาดบรรจุ เพียง ๕ กิโลกรรม และ ๑๐ กิโลกร้ม สำหรับประชาชนทั่วไปนำไปใช้สำหรับดูแลสวนหลังบ้านของตนเอง (Homeuse market)  และในปัจจุบันมีการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุปุ๋ยที่มีขนาด  50 กิโลกรัม

ที่ผ่านมามีการขอเข้าศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยชีวภาพของโรงงานจำนวนมาก ทั้งกลุ่มศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ  อาทิเช่น  การเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานของคณะครูอาจารย์โรงเรียนไฟน์โฮป ประเทศเยอรมันนี  และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายโรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ
รูปภาพ 1 ภาพ
  
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่