|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 21 กุมภาพันธ์์ 2563/15:57:21
ผู้แจ้งร้องเรียน
รายละเอียด ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลช่องลม ตรวจสอบการเผาถ่านภายในบ้าน บ้านนางกุหลาบ หมื่นคำยอง หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ ทำให้ประชาชนในระแวกนั้นเดือดร้อน เกิดมลพิษทางอากาศ หายใจไม่ออก แสบตาแสบจมูกเป็นภูมิแพ้
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : สมจิตต์ ชูปาน / วันที่ 2 มีนาคม 2563/

เรียน ผู้แจ้งร้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

        ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลช่องลม www.chonglom.go.th เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:57:21 น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ออกตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า       

1. เป็นการเผาถ่านในที่โล่ง ในลักษณะกองกับพื้นดิน                                              

2. มีควันลอยอยู่ทั่วไปซึ่งอาจรบกวนความเป็นอยู่ของประชาชนรอบข้างได้

3. เป็นการเผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งผู้ประกอบการยุติการดำเนินการดังกล่าวโดยเด็ดขาดภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. แจ้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษให้ผู้ดำเนินการทราบ

3. มอบแบบตรวจแนะนำ (ส่วนสำหรับผู้ประกอบการ) ให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับทราบคำสั่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้