|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 25 กุมภาพันธ์์ 2563/15:39:18
ผู้แจ้งร้องเรียน
เผาถ่าน
รายละเอียด เนื่องจากมีการเผาถ่านถ่านในหมู่บ้าน ม. 5 วังยาง ตอนกลลางคืนหายใจไม่ออกนอนไม่เลย เเน่นคอเนื่องจากควั่นเผาถ่าน
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : สมจิตต์ ชูปาน / วันที่ 26 กุมภาพันธ์์ 2563/

เรียน ผู้แจ้งร้องเรียน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

        ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลช่องลม www.chonglom.go.th เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:39:18 น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ทางเทศบาลยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบจุดที่ชัดเจน หากท่านทราบจุดที่ชัดเจนโปรดระบุชื่อเจ้าของเตาเผาถ่านให้ทางเทศบาลทราบ กรุณาแจ้งกลับมาอีกครั้ง หรือเข้ามาเขียนคำร้องได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ หากได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วทางเทศบาลจะรีบดำเนินการให้ทันทีค่ะ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้