|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 4 เมษายน 2563/09:20:31
ผู้แจ้งร้องเรียน
รายละเอียด เรียน นายกช่วยตรวจสอบการทำงานของช่างเอ๋ด้วยเห็นบ่ายของทุกวันเลยช่างเอ๋ออกมาทำงานส่วนตัวที่บ้านทุกวัน รึเทศบาลทำงานแค่ครึ่งวัน น่าเบื่อชอบเอาเปรียญคนอื่น ทั้งๆที่กินภาษีของประชาชน ถ้าไม่ยากทำก็เอาออกไปเถอะ คนอื่นที่อยากทำก็เยอะ
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : สมจิตต์ ชูปาน / วันที่ 10 เมษายน 2563/

เรียน ผู้แจ้งร้องเรียน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563

        ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลช่องลม www.chonglom.go.th เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09:20:31 น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

กองช่าง เทศบาลตำบลช่องลม ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องการปฏิบัติงานของ ราย นายจิระศักดิ์ บุตรอินทร์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป โดยทำการสอบถามและตรวจสอบแล้ว พบว่า ปกติการปฏิบัติงานของนายจิระศักดิ์ บุตรอินทร์ ต้องออกดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบเสียงไร้สาย ในพื้นที่ตำบลช่องลมเป็นประจำอยู่แล้ว และส่วนการปฏิบัติงานส่วนตัวนั้น เป็นการรับเหมาดำเนินการในช่วงวันหยุดเท่านั้น ไม่ได้ใช้เวลาราชการไปปฏิบัติงานส่วนตัวแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้