|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 6 มิถุนายน 2563/09:05:05
ผู้แจ้งร้องเรียน
รายละเอียด ขอให้เทศบาลตำบลช่องลมตรวจสอบ เนื่องจากขี้หมูบ้าน นางสาวสมบูรณ์ เจนจบ หมู่ที่ 3 ส่งกลิ่นเหม็น ไม่สามารถออกมานั่งหน้าบ้านได้เลย
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : สมจิตต์ ชูปาน / วันที่ 17 มิถุนายน 2563/

เรียน ผู้แจ้งร้องเรียน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563

        ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลช่องลม www.chonglom.go.th เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09:05:05 น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนายพชร เพชรอ่อน และนายวสุพจน์ ฤกษนันทน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม ได้ดำเนินการโดยเข้าไปในสถานที่ซึ่งถูกร้องเรียนเพื่อพูดคุยและหาแนวทางการกำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นโดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนำให้บ้านผู้ถูกร้องเรียนทำน้ำจุลินทรีย์ EM เพื่อดับกลิ่น ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่แจ้งผู้ถูกร้องเรียน และจะเข้าตรวจสอบใหม่อีกครั้ง หลังครบ 7 วันนับแต่วันที่แจ้งผู้ถูกร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้