|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 30 มิถุนายน 2563/19:52:26
ผู้แจ้งร้องเรียน
อุไรวัลย์
รายละเอียด แจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องเก็บขยะ เนื่องจากพนักงานเก็บขยะไม่เก็บขยะจากถังที่ใส่ไว้หน้าบ้านซึ่งเป็นถังที่เตรียมไว้เองเก็บเฉพาะที่อยู่ในถังของเทศบาล ที่นำถังมาใส่เองเพราะว่าถังที่เตรียมไว้ให้ใส่ไม่พอเพราะว่าเป็นร้านค้าขยะเยอะ ภาษีเสียครบทุกปีค่ะ แต่ทำไมได้รับบริการเหมือนไม่ได้เก็บภาษีประชาชนเลย พนักงานก็พูดจาไม่ดีด้วยค่ะ จึงแจ้งมาเพื่อให้ทราบและดำเนินการด้วยค่ะ
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : สมจิตต์ ชูปาน / วันที่ 9 กรกฏาคม 2563/

เรียน ผู้แจ้งร้องเรียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

        ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลช่องลม www.chonglom.go.th เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 19:52:26 น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอตอบข้อร้องเรียน ดังนี้

1. กรณีวันที่  29  มิถุนายน  2563  ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนั้น  พนักงานเก็บขยะแจ้งว่าถังของท่านที่บรรจุขยะไว้นั้นเป็นถังเหล็ก  ขนาด  200  ลิตร  ซึ่งมีน้ำหนักมาก และพนักงานแจ้งว่าถังขยะใบดังกล่าวไม่มีก้นถังเมื่อยกขึ้นเทขยะจึงหลุดร่วงไม่สามารถนำขึ้นรถได้  และขยะในวันนั้นไม่ได้บรรจุลงถุงให้จึงไม่ได้เก็บมา  (ในปัจจุบัน เทศบาลจึงจัดหาถังขยะพลาสติกในการบริการเพราะคำนึงถึงความยากลำบากของพนักงานและได้สนับสนุนทุกครัวเรือนคัดแยกขยะ) 

อย่างไรก็ตาม  เทศบาลได้กำชับพนักงานแล้วถึงการจัดเก็บขยะให้หมดเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่เสียค่าจัดเก็บ  (ภาษี)  เดือนละ  10  บาท  ซึ่งแต่ละบ้านอาจมีขยะไม่เท่ากัน  มีน้อยหรือมากก็ต้องเก็บเพื่อไม่ให้ตกค้าง  แต่จะไม่รับขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นข้อตกลงของตำบลที่เจ้าของบ้านต้องนำไปกำจัดเองโดยวิธีทำปุ๋ย  หรือเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น

 

จากข้อมูลที่ได้รับท่านเป็นผู้ประกอบการร้านค้า  จึงมีขยะมากต้องจัดหาถังมาเพื่อรองรับขยะเพิ่ม  ซึ่งเทศบาลก็ยินดีบริการ  และไม่ได้เก็บค่าบริการเพิ่มคงเก็บเท่ากันคือ  10  บาทต่อเดือน  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านจัดหาถังขยะเพิ่มที่ง่ายและสะดวกต่อการเก็บขนแทนถังน้ำมัน  200  ลิตรและก้นถังไม่มีเช่นปัจจุบัน เป็นตะกร้าหรือภาชนะอื่น  พร้อมทั้งรวบรวมขยะเป็นหีบห่อที่ดีจะเป็นพระคุณ

2. กรณีพนักงานประจำรถขยะ  “ใช้วาจาไม่ดี”  นั้น  เทศบาลตำบลช่องลมได้เรียกพนักงานประจำรถมาสร้างความเข้าใจแล้วและกำชับเรื่องการสื่อสารและการให้เกียรติประชาชนและปรับปรุงวิธีการสื่อสารจะมีการประเมินผลเป็นระยะ  หากพบว่ายังไม่มีการปรับปรุงการสื่อสารที่ดีขึ้น เทศบาลจะดำเนินการพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างและหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป “

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้