|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 25 กรกฏาคม 2563/17:34:43
ผู้แจ้งร้องเรียน
นางศตพร เถื่อนสอน
รายละเอียด ขอให้เทศบาลช่องลมตรวจสอบ เนื่องจากกลิ่นขี้หมูบ้านนางสาวสมบูรณ์ เจนจบ ส่งกลิ่นเหม็นซึ่งไม่สามารถออกมานั่งหน้าบ้านได้เลย
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : สมจิตต์ ชูปาน / วันที่ 18 สิงหาคม 2563/

เรียน ผู้แจ้งร้องเรียน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

        ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลช่องลม www.chonglom.go.th

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:34:43 น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายนิติกร เทศบาลตำบลช่องลม

ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ประกอบการทราบและชี้แจงให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการส่งกลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงสุกร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และให้ผู้ประกอบการดำเนินการติดต่อเพื่อขออนุญาตประกอบการโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้