|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 24 ธันวาคม 2563/07:55:49
ผู้แจ้งร้องเรียน
รายละเอียด แจ้งให้เทศบาลตรวจการถมดินหน้า รร.หน่อย ถมเลยถนนแล้ว และมีการขออนุญาตถมดินหรือป่าว
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : สมจิตต์ ชูปาน / วันที่ 4 มกราคม 2564/

เรียน  ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน 

               ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลช่องลม www.chonglom.go.th  เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม  2563  เวลา 07:55:49 น. รายละเอียดดังนี้  "แจ้งให้เทศบาลตรวจการถมดินหน้า รร.หน่อย ถมเลยถนนแล้ว และมีการขออนุญาตถมดินหรือป่าว" ความละเอียดทราบแล้วนั้น

              กองช่างเทศบาลตำบลช่องลม ได้รับมอบหมายด้วยวาจาจากนายทนง นาทาม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลช่องลม ให้ออกสำรวจการถมดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00น. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการถมดิน ปรากฏว่าการถมดินบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลช่องลม มีพื้นที่ 5,200 ตารางเมตร การถมดินดังกล่าวได้ถมดินติดกับถนนลาดยางสายลานกระบือถึงลานตาบัว เป็นระยะทางยาว 117.00เมตร และวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00น. นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม ได้ร่วมประชุมหารือและลงตรวจสอบพื้นที่การถมดิน

              จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของนางลำพึง โตนาราง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 บ้านเพชรสุวรรณ และการถมดินนั้น เป็นดินจากโครงการขุดลอกแก้มลิงซึ่งอำเภอลานกระบือเป็นเจ้าของโครงการฯ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม ได้สั่งการด้วยวาจาให้กองช่างดำเนินการจัดทำคำสั่ง แจ้งหยุดการถมดิน เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลช่องลม ที่ 1081/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563   

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้