|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 18 มกราคม 2564/15:52:49
ผู้แจ้งร้องเรียน
รายละเอียด รบกวนถามท่านนายก เฉลา อยากทราบว่าทำไมเงินค้ำประกันสัญญาจ้างของพนักงานจ้าเหมาไม่เห็นจะคืนสักที เวลาเรียกเก็บเร่งกำหนดวันให้จ่ายวันนั่นวันนี้ แต่ทำไมตอนจะคืนถึงได้ชักช้าลีลาอ้างว่าิดนู้นติดหนี้ ไม่เคยกำหนดวันคืนให้เลย มีแต่จะยิ่งนานออกไปเรื่อยๆ
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : อาภาภรณ์ หมีคุ้ม / วันที่ 27 มกราคม 2564/

เรียน  ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน 

               ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลช่องลม www.chonglom.go.th  เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2564  เวลา 15:52:49 น. รายละเอียดดังนี้  "รบกวนถามท่านนายก เฉลา อยากทราบว่าทำไมเงินค้ำประกันสัญญาจ้างของพนักงานจ้าเหมาไม่เห็นจะคืนสักที เวลาเรียกเก็บเร่งกำหนดวันให้จ่ายวันนั่นวันนี้ แต่ทำไมตอนจะคืนถึงได้ชักช้าลีลาอ้างว่าิดนู้นติดหนี้ ไม่เคยกำหนดวันคืนให้เลย มีแต่จะยิ่งนานออกไปเรื่อยๆ" 

ความละเอียดทราบแล้วนั้น

               งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลช่องลม โดยนางสาวชุติกาญจน์ มาเที่ยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จึงขอชี้แจงเรื่องดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 

-ข้าพเจ้าได้รับเอกสารขอคืนเงินค้ำหลักประกันสัญญาจ้าง(จ้างเหมาบริการ)จากเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2564 จำนวนทั้งหมด 48 ฉบับ โดยหนังสือขอคืนค้ำหลักประกันสัญญาได้ทยอยมาให้ลงรับ มิได้มาครบเต็มจำนวน 48 ฉบับ (จำนวน 48 ราย) และได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญาจ้าง ให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลช่องลม ตามเอกสารที่ทยอยมา ในวันที่ 6-11 มกราคม 2564 พร้อมเสนอคณะผู้บริหารลงนามอนุมัติตามลำดับขั้นตอน และได้ส่งเอกสารการขอคืนค้ำหลักประกันสัญญาจ้างที่ผ่านคณะผู้บริหารลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน ตั้งแต่วันที่ 6-11 มกราคม 2564

               งานการเงิน กองคลังเทศบาลตำบลช่องลม ขอชี้แจงว่าไม่ได้นิ่งเฉยที่จะดำเนินการเบิกจ่ายคืนเงินค้ำประกันสัญญาของพนักงานจ้างเหมา จำนวน 48 ราย แต่อย่างใด เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของเอกสารก่อนการคืนหลักประกันสัญญา เพราะก่อนจะคืนหลักประกันสัญญาได้ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของเดือนสุดท้ายเสร็จสิ้นก่อนถึงจะดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาดังกล่าวได้ ซึ่งทางงานการเงินได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้กับพนักงาน จำนวน 48 ราย ในวันที่ 6 มกราคม 2564 หลังจากได้เบิกจ่ายเงินให้กับพนักงานจ้างเหมาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารการคืนเงินค้ำประกันสัญญาให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 48 ราย แต่ยังไม่สามารถวางเบิกเงินคืนค้ำประกันสัญญาดังกล่าวได้ เนื่องจาก วันที่ 11-14 มกราคม 2564 สตง.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำการเข้าตรวจงานการเงินและบัญชีของกองคลังเทศบาลตำบลช่องลม ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องจัดเตรียมจัดหาเอกสารเพื่อเข้ารับการตรวจจากสตง.จังหวัดกำแพงเพชร จึงทำให้การเบิกจ่ายคืนเงินค้ำประกันสัญญาล่าช้าออกไป

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้