|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ > ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
 
 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานะ
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
วันที่แจ้ง 21 มกราคม 2564/19:20:26
ผู้แจ้งร้องเรียน
ชาวบ้านใกล้เคียงรวมตัวกันแจ้ง
รายละเอียด แจ้งให้มาตรวจสอบบ้าน นางกาญจนา แป้นกลาง ม.7 เนื่องจากการเลี้ยงหมูและเผาเตาถ่านในพื้นที่ชุมชน ทำให้มีกลิ่นเหม็นมากทั้งกลิ่นขี้หมูและกลิ่นควันเผาถ่าน บ้านใกล้เรือนเคียงได้รับความเดือนร้อนมากกินข้าวกันแทบไม่ลง เป็นเวลานานมากแล้ว ช่วยมาตรวจสอบให้หน่อย ชาวบ้านเดือดร้อนมาก
   


  โพสต์ลำดับที่ : 1    
 
โพสต์โดย : อาภาภรณ์ หมีคุ้ม / วันที่ 27 มกราคม 2564/

เรียน  ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ชาวบ้านใกล้เคียงรวมตัวกันแจ้ง

               ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลช่องลม www.chonglom.go.th  เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2564  เวลา 19:20:26 น. รายละเอียดดังนี้  "แจ้งให้มาตรวจสอบบ้าน นางกาญจนา แป้นกลาง ม.7 เนื่องจากการเลี้ยงหมูและเผาเตาถ่านในพื้นที่ชุมชน ทำให้มีกลิ่นเหม็นมากทั้งกลิ่นขี้หมูและกลิ่นควันเผาถ่าน บ้านใกล้เรือนเคียงได้รับความเดือนร้อนมากกินข้าวกันแทบไม่ลง เป็นเวลานานมากแล้ว ช่วยมาตรวจสอบให้หน่อย ชาวบ้านเดือดร้อนมาก" ความละเอียดทราบแล้วนั้น

              เทศบาลตำบลช่องลม โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนิติกร ได้เข้าตรวจสอบกิจการดังกล่าวแล้ว และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันพบว่าปัญหากลิ่นจากการเลี้ยงสุกร และควันไฟจากการเผาถ่านได้ลดลงแล้ว แต่เทศบาลได้กำชับให้ผู้ประกอบการเฝ้าระวัง และปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล การเลี้ยงสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา โดยให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 

               หากท่านยังได้รับความเดือดร้อนจากกิจการดังกล่าวอยู่ ขอให้ท่านเข้าร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามระบบ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

                เทศบาลตำบลช่องลม ขอขอบพระคุณที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อความสงบสุขชองชุมชน

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้


 
  โพสต์ลำดับที่ : 2    
 
โพสต์โดย : อาภาภรณ์ หมีคุ้ม / วันที่ 22 มกราคม 2564/

เรียน  ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ชาวบ้านใกล้เคียงรวมตัวกันแจ้ง

               ตามที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลช่องลม www.chonglom.go.th  เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2564  เวลา 19:20:26 น. รายละเอียดดังนี้  "แจ้งให้มาตรวจสอบบ้าน นางกาญจนา แป้นกลาง ม.7 เนื่องจากการเลี้ยงหมูและเผาเตาถ่านในพื้นที่ชุมชน ทำให้มีกลิ่นเหม็นมากทั้งกลิ่นขี้หมูและกลิ่นควันเผาถ่าน บ้านใกล้เรือนเคียงได้รับความเดือนร้อนมากกินข้าวกันแทบไม่ลง เป็นเวลานานมากแล้ว ช่วยมาตรวจสอบให้หน่อย ชาวบ้านเดือดร้อนมาก" ความละเอียดทราบแล้วนั้น

              เทศบาลตำบลช่องลม ได้รับทราบปัญหาและแจ้งให้ผู้บริหารทราบแล้ว และจะแจ้งผลการดำเนินการ

ภายใน 7 วัน 

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้