|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ติดต่อสอบถามปัญหาโรคเอดส์
 
 
ช่องทางติดต่อสอบถามปัญหาโรคเอดส์

 

เทศบาลตำบลข่องลม
ยินดีให้คำปรึกษา
เรื่องโรคเอดส์


 รายการ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
หน้า 1 / 1
ขั้นตอนดำเนินการ
วันที่สอบถาม
เรื่อง
ยังไม่ได้ดำเนินการ
24 มกราคม 2561/16:17:47
ยังไม่ได้ดำเนินการ
24 มกราคม 2561/16:16:45
ยังไม่ได้ดำเนินการ
23 เมษายน 2558/12:36:34
iVRawq http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
ติดตามความคืบหน้า
ยังไม่ได้ดำเนินการ
23 เมษายน 2558/12:36:34
EpktcN http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
ติดตามความคืบหน้า
 รายการ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
หน้า 1 / 1