|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ระเบียบ > รายการเทศบัญญัติ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

โฟส : 1 ตุลาคม 2562/16:42:35
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 
อ่าน 000016 ท่าน
 
 
โฟส : 23 กรกฏาคม 2562/15:51:36
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
อ่าน 000035 ท่าน
 
 
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/09:52:35
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลช่องลม รอบเดือน เมษายน 2561
 
อ่าน 000214 ท่าน
 
 
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/09:46:12
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561
 
อ่าน 000107 ท่าน
 
 
โฟส : 30 ตุลาคม 2561/08:59:54
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
อ่าน 000094 ท่าน
 
 
โฟส : 29 กันยายน 2560/16:38:59
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
อ่าน 000200 ท่าน
 
 
โฟส : 4 ตุลาคม 2559/10:11:15
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
อ่าน 000212 ท่าน
 
 
โฟส : 2 ตุลาคม 2558/11:34:01
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
อ่าน 000270 ท่าน
 
 
โฟส : 19 กรกฏาคม 2558/16:25:04
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สุสานและฌาปนกิจสถาน พุทธศักราช 2554
 
อ่าน 000183 ท่าน
 
 
โฟส : 19 กรกฏาคม 2558/16:24:07
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การรักษาความสะอาดและการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2550
 
อ่าน 000204 ท่าน
 
 
โฟส : 19 กรกฏาคม 2558/16:19:44
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2550
 
อ่าน 000223 ท่าน
 
 
โฟส : 17 กรกฏาคม 2558/15:01:05
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2550
 
อ่าน 000219 ท่าน
 
 
โฟส : 17 กรกฏาคม 2558/14:59:57
เทศบัญญัติตำบลช่องลม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550
 
อ่าน 000215 ท่าน
 
 
โฟส : 8 กรกฏาคม 2558/11:55:57
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลช่องลม
 
อ่าน 000213 ท่าน
 
 
โฟส : 18 พฤษภาคม 2558/17:08:44
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
 
อ่าน 000215 ท่าน
 
 
โฟส : 22 ธันวาคม 2557/14:17:25
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
อ่าน 000258 ท่าน
 
 
โฟส : 22 ธันวาคม 2557/11:15:30
ประกาศ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
อ่าน 000236 ท่าน
 
 
โฟส : 22 ธันวาคม 2557/11:06:27
ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2557
 
อ่าน 000250 ท่าน
 
 
โฟส : 24 กันยายน 2557/17:14:36
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
อ่าน 000332 ท่าน
 
 
โฟส : 17 กันยายน 2557/15:46:25
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562)
 
อ่าน 000270 ท่าน
 
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย