|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ระเบียบ > รายการรายรับรายจ่าย
 

 รายการ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
หน้า 1 / 1

โฟส : 16 พฤศจิกายน 2560/15:47:20
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
 
อ่าน 000379 ท่าน
 
 
โฟส : 22 ตุลาคม 2560/21:27:23
งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 
อ่าน 000326 ท่าน
 
 
โฟส : 22 ตุลาคม 2560/21:26:49
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 
อ่าน 000334 ท่าน
 
 
โฟส : 11 มกราคม 2560/10:42:56
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
 
อ่าน 000359 ท่าน
 
 
โฟส : 11 มกราคม 2560/10:37:55
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 
อ่าน 000344 ท่าน
 
 
โฟส : 11 ธันวาคม 2558/19:25:41
งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
 
อ่าน 000394 ท่าน
 
 
โฟส : 11 ธันวาคม 2558/19:25:22
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
 
อ่าน 000359 ท่าน
 
 
โฟส : 30 ตุลาคม 2557/14:42:49
สรุปงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557
 
อ่าน 000405 ท่าน
 
 
โฟส : 30 ตุลาคม 2557/14:40:30
งบทรัพย์สินของเทศบาลตำบลช่องลม เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
 
อ่าน 000429 ท่าน
 
 
โฟส : 30 ตุลาคม 2557/14:36:48
งบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลช่องลม เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
 
อ่าน 000379 ท่าน
 
 
โฟส : 11 มิถุนายน 2557/10:36:33
สรุปงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556
 
อ่าน 000453 ท่าน
 
 
โฟส : 27 ธันวาคม 2556/16:23:08
งบแสงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่าน 000483 ท่าน
 
 
โฟส : 4 พฤษภาคม 2556/12:49:52
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
 
อ่าน 000511 ท่าน
 
 
โฟส : 5 ตุลาคม 2555/12:32:03
งบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลช่องลม เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
 
อ่าน 000506 ท่าน
 
 

 รายการ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
หน้า 1 / 1