|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ระเบียบ > รายการแผนพัฒนาสามปี
 

 รายการ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
หน้า 1 / 1

โฟส : 13 สิงหาคม 2562/14:34:32
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 4/2562
 
อ่าน 000062 ท่าน
 
 
โฟส : 13 สิงหาคม 2562/14:32:39
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 3/2562
 
อ่าน 000051 ท่าน
 
 
โฟส : 9 กรกฏาคม 2562/16:31:41
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2562
 
อ่าน 000054 ท่าน
 
 
โฟส : 14 มิถุนายน 2562/17:19:50
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
อ่าน 000078 ท่าน
 
 
โฟส : 4 กุมภาพันธ์์ 2562/13:29:15
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563)แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)ประจำปี 2562
 
อ่าน 000083 ท่าน
 
 
โฟส : 31 มกราคม 2562/12:08:34
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562
 
อ่าน 000079 ท่าน
 
 
โฟส : 20 พฤศจิกายน 2561/13:20:04
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
 
อ่าน 000097 ท่าน
 
 
โฟส : 27 กันยายน 2561/13:39:01
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 
อ่าน 000126 ท่าน
 
 
โฟส : 3 สิงหาคม 2559/13:03:37
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
อ่าน 000302 ท่าน
 
 
โฟส : 2 มีนาคม 2559/14:02:41
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 
อ่าน 000242 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:45:21
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลช่องลม
 
อ่าน 000238 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:43:07
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
 
อ่าน 000267 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:40:16
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
อ่าน 000216 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:37:01
ประกาศ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
อ่าน 000234 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:32:53
ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2557
 
อ่าน 000240 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:27:14
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
 
อ่าน 000246 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:14:28
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
 
อ่าน 000235 ท่าน
 
 

 รายการ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
หน้า 1 / 1