|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ระเบียบ > รายการแผนพัฒนาสามปี
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 23
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

โฟส : 19 มิถุนายน 2563/14:29:24
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 
อ่าน 000055 ท่าน
 
 
โฟส : 21 พฤษภาคม 2563/09:32:30
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563
 
อ่าน 000061 ท่าน
 
 
โฟส : 12 พฤษภาคม 2563/14:26:09
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปี 2562
 
อ่าน 000054 ท่าน
 
 
โฟส : 12 พฤษภาคม 2563/14:19:10
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
 
อ่าน 000048 ท่าน
 
 
โฟส : 6 พฤษภาคม 2563/09:35:45
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
 
อ่าน 000063 ท่าน
 
 
โฟส : 9 เมษายน 2563/14:11:03
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 5/2563
 
อ่าน 000063 ท่าน
 
 
โฟส : 13 สิงหาคม 2562/14:34:32
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 4/2562
 
อ่าน 000112 ท่าน
 
 
โฟส : 13 สิงหาคม 2562/14:32:39
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 3/2562
 
อ่าน 000101 ท่าน
 
 
โฟส : 9 กรกฏาคม 2562/16:31:41
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2562
 
อ่าน 000110 ท่าน
 
 
โฟส : 14 มิถุนายน 2562/17:19:50
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
อ่าน 000160 ท่าน
 
 
โฟส : 4 กุมภาพันธ์์ 2562/13:29:15
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563)แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)ประจำปี 2562
 
อ่าน 000136 ท่าน
 
 
โฟส : 31 มกราคม 2562/12:08:34
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562
 
อ่าน 000134 ท่าน
 
 
โฟส : 20 พฤศจิกายน 2561/13:20:04
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
 
อ่าน 000150 ท่าน
 
 
โฟส : 27 กันยายน 2561/13:39:01
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 
อ่าน 000188 ท่าน
 
 
โฟส : 3 สิงหาคม 2559/13:03:37
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
อ่าน 000368 ท่าน
 
 
โฟส : 2 มีนาคม 2559/14:02:41
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 
อ่าน 000299 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:45:21
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลช่องลม
 
อ่าน 000320 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:43:07
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
 
อ่าน 000336 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:40:16
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
อ่าน 000275 ท่าน
 
 
โฟส : 4 สิงหาคม 2558/15:37:01
ประกาศ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
อ่าน 000298 ท่าน
 
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 23
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย